برچسب:

شفافیت بودجه

2 مطلب

آغاز اصلاحات بودجه‌ای و انحراف در خصوصی‌سازی

گامی کوچک برای شفافیت؛ گامی بزرگ برای بودجه