برچسب: شلاق
2 مطلب

شلاق و زندان برای تجاوز به دختر دانشجو

۸۰ ضربه تازیانه و حبس تعزیری در انتظار رانندگانی که شرب خمر کنند