برچسب:

شهرستان آق قلا

2 مطلب

50 درصد ارتفاع آب در آق‌قلا کاهش یافت