برچسب: شهرستان سلطانیه
1 مطلب

سرمازدگی بیش از ۸۰ درصد باغات «سلطانیه»