برچسب: شهروندان آمریکایی
3 مطلب

ثروتمندان آمریکا کجا زندگی می‌کنند؟

یک چهارم آمریکایی‌ها خواستار خرید خودروی برقی‌اند