برچسب: شهرک‌های کشاورزی
3 مطلب

۴۵ هکتار گلخانه می‌تواند به اندازه ۴۵۰ هزار هکتار تولید کند