برچسب:

شورا

2 مطلب

قالیباف: بیان مشکل دردی را دوا نمی کند باید بگوییم چه کردیم

وابستگی شهرداری ها به تراکم مضرتر از اتکای کشور به درآمد نفتی است