برچسب:

شوراي عالي كار

3 مطلب

دستمزد مبنای کسر حق‌ بیمه در سال ۹۹ اعلام شد

لغو افزایش دستمزدها چقدر محتمل است؟