برچسب:

شورای عالی اشتغال

4 مطلب

گره‌ها را باید از زندگی مردم باز کنیم

هدف‌گذاری فرصت‌های شغلی برای سال ۹۷

۸ تصمیم کمیسیون شورای عالی اشتغال