برچسب:

شورای ملی زیتون

7 مطلب

تولید زیتون به 90 هزار تن می‌رسد

کاهش قیمت زیتون با شروع فصل برداشت

قیمت زیتون شهریور ارزان می‌شود