برچسب: شورای ملی زیتون
7 مطلب

تولید زیتون به ۹۰ هزار تن می‌رسد

کاهش قیمت زیتون با شروع فصل برداشت

قیمت زیتون شهریور ارزان می‌شود