برچسب: شوک ارزی
4 مطلب

سه راه برای تامین کسری بودجه

ارزانی کم‌سابقه پلاتین در پی شوک‌ ارزی

آیا باز هم شوک ارزی خواهیم داشت؟