برچسب:

شکاف طبقاتی

9 مطلب

ضریب جینی سال ۹۸ اعلام شد

شکاف طبقاتی در سال 97 بیشتر از قبل شد

شکاف طبقاتی به اوج دهه ۹۰ رسید

سازوکار بازار متشکل ارزی و پارکینگ‌های در حال انفجار

شکاف طبقاتی بیشتر از قبل شد

شکاف طبقاتی در ایران کمتر از آمریکا، روسیه، ترکیه

کیک ثروت در 2017 چگونه تقسیم شد؟