برچسب: شکاف طبقاتی
5 مطلب

سازوکار بازار متشکل ارزی و پارکینگ‌های در حال انفجار

شکاف طبقاتی بیشتر از قبل شد

شکاف طبقاتی در ایران کمتر از آمریکا، روسیه، ترکیه

کیک ثروت در ۲۰۱۷ چگونه تقسیم شد؟