برچسب: شیر سنگی
1 مطلب

مجسمه شیر سنگی در میدان حسن‌آباد نصب می‌شود