برچسب:

شیر سنگی

1 مطلب

مجسمه شیر سنگی در میدان حسن‌آباد نصب می‌شود