برچسب: شیل
3 مطلب

شیل مانع جدی رشد قیمت نفت

زورآزمایی آمریکا و اوپک بر سر قیمت نفت