برچسب:

شی‌جین‌پینگ

2 مطلب

سیاستمداران موفق 2017 چه کسانی هستند و چه کردند؟

شی‌جین‌پینگ قدرتمندترین رهبر جهان