برچسب: شی‌جین‌پینگ
2 مطلب

سیاستمداران موفق ۲۰۱۷ چه کسانی هستند و چه کردند؟

شی‌جین‌پینگ قدرتمندترین رهبر جهان