برچسب: صادارت گاز
1 مطلب

بدهی گازی به ترکیه به‌طور کامل تسویه شد