برچسب:

صادارت گاز

1 مطلب

بدهی گازی به ترکیه به‌طور کامل تسویه شد