برچسب:

صادرات سوریه

2 مطلب

قول و قرار سوری‌ها برای بخش‌خصوصی ایران

اقتصاد سوریه پس از جنگ داخلی / سوریه چه کالاهایی صادر می‌کند؟