برچسب:

صادرات کیوی

3 مطلب

تمرهندی بسته‌ای ۳۳۵ هزار تومان / کیوی سرخ به کیلویی ۵۳ هزار تومان رسید!

صادرات کیوی از امروز دوباره آغاز شد

انباشت کیوی‌های کال ایرانی در روسیه!