برچسب: صحا
5 مطلب

ارائه تسهیلات مالی صندوق حمایت از صنایع الکترونیک به شرکت‌کنندگان در تله‌کام ۲۰۱۸

ساخت ۹۵ دستگاه الکتروشوک قلبی در کشور