برچسب:

صدور کارت بازرگانی

4 مطلب

کارت‌های بازرگانی دو ماه دیگر تمدید شدند

تنها یک کارت بازرگانی در 49 روز گذشته در تهران صادر شده است

صدور کارت بازرگانی دوباره آزاد شد