برچسب:

صعود شاخص

6 مطلب

بورس محتاط و مثبت پیش خواهد رفت / خودرو و بانک، پیشتازان احتمالی بازار سهام

سرعت رشد شاخص بورس گرفته شد / بازدهی 3 درصدی بورس در دومین هفته پاییز

صعود بورس با پرچمداری گروه مخابرات

بازدهی 7 درصدی بورس در اولین هفته پاییز / مهمترین بازیگران بورس کدام صنایع بودند؟

رشد دو هزار واحدی بورس متاثر از افزایش قیمت نفت

بورس با رشد 4 درصدی به استقبال اصلاحات بازار پایه رفت