برچسب: صف خرید
1 مطلب

صف طولانی خرید گوشت زیر بارش شدید باران