برچسب:

صف واکسن کرونا

1 مطلب

دریافت دستمزد برای تزریق واکسن سالمندان؟ / مردم از ۵ صبح در صف واکسن هستند!