برچسب:

صلح با طالبان

6 مطلب

طالبان دولت موقت تشکیل داد / خبرنگار رادیو آمریکا رئیس دولت موقت شد!

افغانستان در آستانه انتقال حکومت به طالبان/ ورود طالبان به کاخ ریاست جمهوری!

فرار سربازان افغانستان به ایران! / طالبان چند درصد افغانستان را تصرف کرده؟

موج جدید مهاجرت مردم افغانستان به ایران / دلیل چیست؟

توافق آمریکا و طالبان چه زمانی امضا می‌شود؟