برچسب: صمد کریمی
1 مطلب

چه مقدار ارز حاصل از صادرات به کشور بازگشت؟