برچسب:

صمد کریمی

3 مطلب

ماجرای تجمع جلوی بانک مرکزی به کجا رسید؟

۲۷ میلیارد دلار ارز صادراتی به کشور بازنگشته است

چه مقدار ارز حاصل از صادرات به کشور بازگشت؟