برچسب:

صنایع دفاعی

2 مطلب

صنایع دفاع یاور خودروسازان در تحریم‌هاست

برای خودكفايی در صنعت از فرهنگ دفاع مقدس درس بگيريم