برچسب: صنایع دفاعی
2 مطلب

صنایع دفاع یاور خودروسازان در تحریم‌هاست

برای خودکفایی در صنعت از فرهنگ دفاع مقدس درس بگیریم