برچسب:

صنایع همگن قطعه‌سازی

5 مطلب

درخواست قطعه‌سازان برای تخصیص مجدد ارز دولتی

ضرر ۴۳ هزار میلیارد بابت تولید خودرو!

کمیته ضد تحریم برای قطعه‌سازان تشکیل می‌شود

تصمیمی درباره قیمت خودرو گرفته نشده است