برچسب:

صنایع کوچک و متوسط

6 مطلب

32 هزار واحد صنعتی از تحریم جان سالم به در بردند

56 هزار طرح صنعتی نیمه‌تمام در کشور

اختصاص 1200 میلیارد تومان به صنایع کوچک و متوسط