برچسب:

صندوق کارآفرینی امید

8 مطلب

چگونه وام خوداشتغالی بگیریم؟

ایجاد ۳۰۰ «روستای بدون بیکار» تا پایان سال

گروه‌های کارشناسی به شهرکرد اعزام می‌شوند

اشتغال فراگیر طرحی برای حل مشکل فقر و بیکاری