برچسب:

صنعت برق ایران

3 مطلب

برق تهران دیگر قطع نمی‌شود

خرید گاز و برق از ایران ادامه می‌یابد

نرخ بالای خوراک، علت پایین بودن صادرات برق