برچسب:

صنعت غذایی

2 مطلب

۳۷۰ واحد تولیدی در صنعت غذایی پایتخت مجوز استاندارد دارد

قیمت تمام‌شده، چالش اصلی بازار داخل است