برچسب:

صنعت فرودگاهی

3 مطلب

انجام عملیات حج بدون ارائه گزارش منفی

بکارگیری قطعات ایرانی در هواپیماها‌ با همکاری شرکت‌های دانش‌بنیان

صنعت فرودگاهی ایران نگران تصمیم ترامپ نیست