برچسب:

صنعت مبلمان

4 مطلب

رشد ۷۰ درصدی قیمت مبلمان و صندلی

70 هزار نفر در صنعت مبلمان کشور اشتغال دارند