برچسب:

صنعت پالایش

4 مطلب

تحقیق و توسعه در صنعت پالایش از ۹۲ متوقف شد

گام نهایی خودکفایی در تولید کاتالیست پالایشگاهی

توسعه صنعت پالایش کشور از دریچه آمار