برچسب:

صید ترال

3 مطلب

فعالیت کشتی‌های چینی در آب‌های جنوب کشور

مافیای صیادی کشتی‌های چینی در آب‌های جنوب حقیقت دارد؟