برچسب:

صید ترال

4 مطلب

صید ترال ادامه دارد / صیادان هر روز فقیرتر از دیروز

فعالیت کشتی‌های چینی در آب‌های جنوب کشور

مافیای صیادی کشتی‌های چینی در آب‌های جنوب حقیقت دارد؟