برچسب: ضریب حقوق
1 مطلب

افزایش ضریب حقوق نسبت به قبل تغییر نکرده است