برچسب: ضمانت‌نامه
7 مطلب

ابلاغ دستورالعمل ناظر بر ضمانت‌نامه بانکی-ریالی

افزایش ۳۰۰ درصدی صدور ضمانت‌نامه بانکی برای حمایت از صنایع کوچک