برچسب:

ضمانت‌نامه

7 مطلب

ابلاغ دستورالعمل ناظر بر ضمانت‌نامه بانکی-ریالی

افزایش ۳۰۰ درصدی صدور ضمانت‌نامه بانکی برای حمایت از صنایع کوچک