برچسب: ضمانت‌نامه بانکی
6 مطلب

رکود بازار محصولات پتروشیمی تا کی ادامه دارد؟

ضمانت‌نامه بانکی واردات خودرو ممنوع شد