برچسب:

طبقه فقیر

1 مطلب

ایرانیان ۱۷ سال به عقب برگشتند / تحریم‌ها اقتصاد کدام طبقه را بهتر کرد؟