برچسب:

طبقه متوسط

3 مطلب

ایرانیان ۱۷ سال به عقب برگشتند / تحریم‌ها اقتصاد کدام طبقه را بهتر کرد؟

خلاء طبقه متوسط در شبه قاره؛ سقف اقتصاد هند ستون ندارد