برچسب:

طرح‌های نیمه‌تمام

5 مطلب

دنبال افزایش قیمت خودرو نیستیم

56 هزار طرح صنعتی نیمه‌تمام در کشور

اهتمام دولت برای اتمام طرح‌های نیمه‌تمام