موضوعات داغ:
برچسب: طرح‌های نیمه‌تمام
4 مطلب

۵۶ هزار طرح صنعتی نیمه‌تمام در کشور

اهتمام دولت برای اتمام طرح‌های نیمه‌تمام