برچسب:

طرح‌های نیمه‌تمام

4 مطلب

56 هزار طرح صنعتی نیمه‌تمام در کشور

اهتمام دولت برای اتمام طرح‌های نیمه‌تمام