برچسب: طرح اشتغال‌زایی
3 مطلب

برگزاری نشست ارزیابی عملکرد وام اشتغال روستایی

فرازوفرودهای ۱۲ ساله بازار کار