برچسب: طرح بازآفرینی شهری
4 مطلب

اشتغالزایی از اهداف طرح بازآفرینی است

ممنوعیت بلندمرتبه‌سازی در بافت فرسوده