برچسب:

طرح بازآفرینی شهری

4 مطلب

اشتغالزایی از اهداف طرح بازآفرینی است

ممنوعیت بلندمرتبه‌سازی در بافت فرسوده