برچسب: طرح بازخرید
2 مطلب

کدام کارمندان بازخرید اجباری می‌شوند؟

نگرانی کارکنان دولت از طرح بازخرید / جهش ۸۳ درصدی مستمری‌بگیران بهزیستی