برچسب:

طرح بازخرید

2 مطلب

کدام کارمندان بازخرید اجباری می‌شوند؟

نگرانی کارکنان دولت از طرح بازخرید / جهش 83 درصدی مستمری‌بگیران بهزیستی