برچسب:

طرح برق امید

3 مطلب

ماجرای طرح افزایش تعرفه پیک بحران چیست؟

برق ۲۰ میلیون نفر رایگان شد

رایگان شدن برق ۵ میلیون مشترک در کشور