برچسب:

طرح برق رایگان

2 مطلب

۱۷ میلیون نفر برق رایگان گرفتند

برق مجانی به تهرانی‌ها هم می‌رسد / طرح برق امید کی اجرا می‌شود؟