برچسب:

طرح ترافیک 99

7 مطلب

زمان اجرای قطعی طرح ترافیک اعلام شد

زمان احتمالی اجرای طرح ترافیک مشخص شد

لغو طرح ترافیک تا کی ادامه دارد؟

ساعت طرح ترافیک پس از تعطیلات اعلام شد

آخرین جزئیات طرح ترافیک سال ۹۹