برچسب:

طرح ساماندهی فضای مجازی

3 مطلب

طرح پنهانی مجلس برای اینترنت / یک میلیون نفر منتظر بیکاری باشند!

ماجرای طرح مدیریت داده‌ها چیست؟ / مجلس برای مردم خواب جدیدی دیده؟