برچسب: طرح صنعتی
5 مطلب

ورود سرمایه‌گذاران خارجی گمنام به مشهد / سرمایه‌گذاری عربستانی‌ها در پروژه‌های عمرانی ایران

۵۶ هزار طرح صنعتی نیمه‌تمام در کشور

دو طرح صنعتی منتظر دستور جهانگیری