برچسب:

طرشت

4 مطلب

خطای انسانی علت حادثه مترو طرشت

تشکیل کمیته پیگیری مجروحان حادثه طرشت

عذرخواهی معاون شهردار در پی حادثه مترو طرشت